ANBI-LogoWerkgroep Zegveld heeft een rekening lopen bij de Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs. Deze stichting is al vele jaren werkzaam in Oost-Europa. Zij verleent voornamelijk hulp aan scholen en verwante voorzieningen.

Wij zijn hierbij aangesloten en ons budget wordt volledig beheert door stichting OGO. Dit alles om te kunnen garanderen dat uw donatie alleen gebruikt zal worden ten behoeve van ons project.

Niemand is nog van geven arm geworden.

Om onze plannen te realiseren zijn giften nodig. Mogen wij rekenen op uw steun? Een vrije gift kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL 96 ABNA 051.16.74.414 t.n.v. Stichting OGO te Hendrik Ido Ambacht onder vermelding van: Project Werkgroep Zegveld 2018. Door deze vermelding wordt het geld specifiek voor ons project gebruikt.

De deelnemers betalen zelf hun eigen reis en verblijf, uw bijdrage gaat volledig naar het project!

Stichting OGO wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financiële beleid. Goede doelen met de ANBI-status hoeven geen successie- en schenkingsrechten af te dragen over schenkingen en erfenissen. Donateurs kunnen, uiteraard binnen de geldende regels, giften van van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Stichting OGO is geregistreerd onder het nummer 8060 58 729. De sOGO-Logotichting is in het register van de Belastingdienst te vinden onder de naam ‘STICHTING ONDERSTEUNING GEREFORMEERD ONDERWIJS IN OOST EUROPA’ met de vestigingsplaats ‘HENDRIK IDO AMBACHT’.